Вмілості

Що це пластові вмілості?

Пластові вмілості це частина юнацької програми. Пластові вмілості – група завдань які мають поглибити знання і уміння в даній ділянці. Юнацтво здобуває вмілості, щоб здобути нові або їм цікаві вміння.

Як поділені вмілості?

Вмілості є поділені по групах, залежних від змісту вмілості. Деякі вмілості є одноразові і їх можна здавати незалежно від того, який юнак чи юначка має ступінь. Інші вмілості є поділені на ступені де:

  • Перший ступінь – для прихильників (які здають І-шу пробу),
  • Другий ступінь – для учасників (які здають ІІ-гу пробу).
  • Третій ступінь – для розвідувачів (які здають ІІІ-тю пробу).

Де носити відзнаки вмілостей?

Відзнаки вмілостей треба носити на правому рукаві однострою, під відзнакою гуртка. Вмілості по ступенях мають інший колiр обрамування на кожній ступінь. Відзнаки всіх вмілостей, які здобув юнак чи юначка, можна носити до кінця свого пластування в юнацтві.

Чи всі краї мають однакові вмілості?

За правильник вмілостей відповідає Крайова Пластова Старшина, тому вмілості по краях можуть різнитися. (Як основу цього правильника вмілостей, використано правильник вмілостей ЗСА).

Чи можна міняти чи творити нові вмілості?

Так, але всі пропозиції на зміни і на нові вмілості треба подати до КПС для затвердження.

Вимоги до всіх юнацьких вмілостей (Одно сторінки, 2023) (1.6 MB)
 У форматі для простого видруку (PDF for simple printing in single 8.5" х 11" pages)
Вимоги до всіх юнацьких вмілостей (Малі одно сторінки, 2022) (2.2 MB)
 Maybe useful for viewing on phone or tablet (PDF of single 5.5" х 8.5" pages)
Вимоги до всіх юнацьких вмілостей (Друк брошур, 2022) (1.8 MB)
 У форматі щоб видрукувати зшиту книжечку (PDF for printing a bound 5.5" х 8.5" booklet)
vmilosti

Заклик на відгук

Заклик на відгук

Подайте свої завваги про вебсайт Пласту Канади. Ваш відгук допоможе цей сайт вдосконалювати.