Інклюзія в Пласті

Засади інклюзивного виховання в Пласті

Засади інклюзивного виховання в Пласті (PDF, 139 KB)

 1. Пласт — це організація української молоді, скерована на патріотичне всебічне самовиховання:
  • Пластове виховання є патріотичним, бо пластуни плекають любов до української спільноти та готовність працювати для її добра, та одночасно стараються бути сумлінними громадянами держави, в якій проживають.
  • Всебічність пластового виховання виявляється у намаганні розвинути повноцінну людину, яка вміє корисно діяти як самостійно, так і у групі, і яка бажає засвоїти провідницькі якості і вміння.
  • Через наголос на самовихованні Пласт заохочує до невпинної постійної праці над собою.
 2. У Пласті члени організації зростають і розвиваються, дотримуючись Пластової Ідеї, Закону, Обіцянки та Присяги.
 3. Діяльність Пласту основана на добровільній праці членів організації, їх батьків та на сприянні української громади. Пластова програма реалізується через працю відповідно вишколеного виховного сектору та за допомогою батьків.
 4. Пластова програма є україномовною; заняття в Пласті проводяться українською мовою.
 5. Членство у Пласті в Канаді є доступним для всіх бажаючих, за таких умов:
  • досягнення 6 років життя
  • володіння українською мовою (розуміння та здатність висловитися)
  • навчання в цілоденній або суботній українській школі (стосується осіб шкільного віку)
  • віра в Бога
  • розуміння, що приналежність до Пласту передбачає активну участь в цілій пластовій програмі.
 6. Пошана людської гідності є підставовою вартістю у системі пластового виховання. Пласт в Канаді керується засадами інклюзивності та не припускає дискримінації на ґрунті релігійних та політичних поглядів, етнічного походження, раси, статі, сексуальної орієнтації чи з будь-яких інших причин.
 7. Членство в Пласті не передумовлене особистими здібностями особи. В міру можливостей організації, Пласт намагається знаходити відповідний підхід до потреб членства. Це також включає особливі фізичні, психологічні, інтелектуальні чи поведінкові потреби та здатності.
 8. У Пласті визнаються унікальні таланти і досвід членів організації. Виховний процес створює сприятливе середовище, в якому члени організації, при бажанні, мають нагоду плекати та реалізовувати свій потенціал.
 9. Як добровільна організація, Пласт в Канаді усвідомлює і визнає певні обмеження щодо:
  • можливості безумовного прийняття і пристосування до нових членів
  • можливостей забезпечити абсолютно усі потреби та надати усю необхідну підтримку членам організації.
 10. Пласт в Канаді керується засадою, що кожний член організації заслуговує на середовище, яке у найкращий спосіб сприяє особистому зросту та розвитку. Саме тому пластовий виховний сектор буде докладати усіх зусиль, щоб, в міру своїх здібностей, успішно працювати з усіма членами організації та з їх родинами.

Березень 2014

Istbannernovak_01

1. Що є iнклюзивне виховання?

Пласт в Канаді має ціль щоб кожний пластун себе почував повноцінним членом і міг брати участь у якнайбільшій частині пластової програми. Кожен з нас має особливі потреби, але в декого, ці потреби є перешкодою до повної участь в пластовій програмі. Ми, в Пласті, будем співпрацювати з пластунами з ОП щоб надати потрібні пристосування (accommodations), щоб усунути ці перешкоди. Прочитайте «Засади інклюзивного виховання в Пласті», зліва.

2. Чому iнклюзивне виховання важне в Пласті?

Пласт є відкритий для всіх, хто бажає і хто задоволяє умови вступу. В Пласті, кожен має нагоду себе запізнати і розвиватися процесом самовиховання. В Пласті, плекаємо принципи братерськості, пошани гідності кожної людини і допомоги іншим.

3. Що значить «особливі потреби»?

У цьому контексті розуміємо «особливі потреби» як набагато ширше поняття, ніж лише фізичні, освітні, психічні чи психологічні обмеження чи особливості. Розуміння особливих потреб охоплює також різноманітні емоційні та поведінкові моменти, вдачі та непевності, що можуть впливати на самопочуття пластуна у програмі, та можуть потребувати особливого виваженого підходу, щоб запевнити якісну та повноцінну участь у пластовій програмі. Деякі можливі приклади є: справи зі здоров'ям, смуток від смерті близького, страх висоти, трудність тримати увагу, трудність читати, і т.п.

4. Чи Пласт може надавати пристосування для кожної особливої потреби?

Як добровільна організація, Пласт в Канаді усвідомлює і визнає певні обмеження щодо:
 • можливості безумовного прийняття і пристосування до нових членів
 • можливостей забезпечити абсолютно усі потреби та надати усю необхідну підтримку членам організації.
Залежно від спроможності кожної станиці, потрібні пристосування можуть бути надані.

5. Виховники уже добровільно працюють. Чи можна їм таку додаткову працю давати?

Можливо комусь надання пристосувань здається як більше роботи, але насправді зрозуміння потреб пластуна і надання пристосувань може полегшити існуючі труднощі (наприклад поведінкові) і виявити більш позитивні ціхи того пластуна, а також, дозволяє виховникам чим більш сприяти в процесі самовиховання і самодосконалення.

6. Я маю, чи моя дитина має, особливу потребу (ОП). Чи я мушу зголосити?

Ні, зголошення ОП є вибір пластуна і батьків. Якщо ОП не буде зголошена, пластун з ОП не буде отримувати пристосування і будуть такі самі сподівання поведінки і участі як у інших пластунів.

7. Моя дитина не говорить і не розуміє по українськи. Чи це є особлива потреба?

Ні, розуміння та здатність висловитися по українськи є одна з конечних необхідних умов для вступу до Пласту. Від документу «Засади інклюзивного виховання в Пласті», зліва:

Членство у Пласті в Канаді є доступним для всіх бажаючих, за таких умов:

 • досягнення 6 років життя
 • володіння українською мовою (розуміння та здатність висловитися)
 • навчання в цілоденній або суботній українській школі (стосується осіб шкільного віку)
 • віра в Бога
 • розуміння, що приналежність до Пласту передбачає активну участь в цілій пластовій програмі.

8. Який є процес зголошення особливої потреби?

 1. На формі реєстрації батьки відповідають ТАК на питання "Чи ваша дитина має особливу потребу?" (Можна зголоситися до Референта Інклюзії якщо реєстрація вже закінчилася)
 2. Референт Інклюзії звертається до батьків і пластуна з ОП. Передає «Форму Самостійної Адвокатури» щоб пластун виповнив, а батьки доповнили. Референт може зв'язатися з вами за дальшою інформацією або виясненням.
 3. Референт Інклюзії (РІ), разом з другими іншими членами станичної ради, рішають чи станиця спроможна надати потрібні пристосування.
 4. РІ пояснює потреби і пристосування виховникам, які працюють з пластуном з ОП. Разом з гніздовими чи зв'язковими, РІ підтримує виховників впродовж року чи табору.

9. До кого можу звернутися з дальшими питаннями?

Крайовий Референт Інклюзії: ст. пл. Іванка Сохоцька

Станичні Референти Інклюзії
Кальґарі: пл. сен. Леся Саведчук
Едмонтон: ст. пл. Оксана Дацько
Вінніпеґ: пл. сен. Орест Денека
Торонто: ст. пл. Іванка Сохоцька
Оттава: пл. сен. Михайло Височанський
Монтреаль: пл. сен. Тарас Конанець