vid-pionerstvo.gif

Піонерство

Книжечка до вмілості Піонерство І-ІІ-ІІІ (Одно сторінки, 2019) (18.7 MB)
 У форматі для простого видруку (PDF for simple printing in single pages)
vid-pionerstvo.gif
Книжечка до вмілості Піонерство І-ІІ-ІІІ (Друк брошур, 2019) (18.6 MB)
 У форматі щоб видрукувати зшиту книжечку (PDF for printing a bound booklet)

ПЕРШИЙ СТУПІНЬ

 1. Пояснить правила безпеки при вжитку різних піонерських приладів та викаже поправний вжиток, загострення, та зберігання щонайменше слідуючих предметів: ножа, сокири, пилки, джаґана і лопати.
 2. Розпізнає з вигляду хоча п’ять (5) різних дерев та пояснить їх ужиткову вартість для піонерства.
 3. Зав’яже та пояснить пристoсування наступних вузлів: пластового, лікарського, рибальського, зашморгу, подвійного зашморгу.
 4. Візьме участь у будові таборової брами, моста, або вежі чи іншого більшого таборового проєкту.
 5. Збудує сам, або із своїм гуртком на таборі піонерське приладдя біля свого шатра для ужитку під час табору (н.пр. трикутник, вішак, крісло та інше.)

ДРУГИЙ СТУПІНЬ

 1. Закріпить засади точок Піонерства І.
 2. Продемонструє способи стинання дерев, рубання дерева на окремі бальки, та як загострювати жердки.
 3. Покаже що вміє правильно обтинати галузки дерева.
 4. Зав’яже та пояснить пристусування хоча наступних вузлів: ткацького, скороту, вісімкового, теслярського, зашморгу, р’ятівничої петлі, звичайної ключки, і мандрівничого.
 5. Продемонструє поправний спосіб перехресного, трикутникового, скісного і паралельного в’язання.
 6. Пояснить спосіб будови наступних споруд: вежі, моста, брами, лятрини, машту, дараби, пристані і стола, та зробить модель або нарисує детальний плян будови одної із вищеподаних споруд.
 7. Бере активну участь у плянуванні і переведенні праці над одною із вищеподаних споруд зі своїм гуртком або групою під час табору.

ТРЕТІЙ СТУПІНЬ:

 1. Закріпить засади точок Піонерства І і ІІ.
 2. Вміє виміряти верству дерева і ширину ріки.
 3. Заплянує, зорганізує та відповідає за виконання трьох зі наступних завдань:
  • Збудує піонерську вежу не менше як 5 м. висоти.
  • Збудує сплав або дарабу, яка втримає на воді найтяжчого члена будівничої групи.
  • Збудує сталу або плаваючу пристань для двох або більше човнів.
  • Збудує міст нормальної величини через воду, мочари або провалину, не менше як 5м. широку.
  • Збудує полевий стіл для одного гуртка.
  • Збудує таборову браму або іншу таборову споруду.
 4. Підготовить та переведе гутірку та практичні зайняття з гуртком про правила безпеки при вживанні різних піонерських приладів.
 5. Навчить юнака/-чку (до першого ступеня) як в’язати 5 вузлів, та пояснить як і коли їх уживати.
 6. Практично вправляє усі засади безпеки коли працює при будь-якій будові.