vid kanoikarstvo.jpg

Канойкарство

Книжечка до вмілості Канойкарство І-ІІ-ІІІ (Одно сторінки, 2021) (9.4 MB)
 У форматі для простого видруку (PDF for simple printing in single pages)
vid kanoikarstvo.jpg
Книжечка до вмілості Канойкарство І-ІІ-ІІІ (Друк брошур, 2021) (9.2 MB)
 У форматі щоб видрукувати зшиту книжечку (PDF for printing a bound booklet)

ПЕРШИЙ СТУПІНЬ

 1. Вміє плавати:
  • Пропливе довільним стилем 50 метрів.
  • Вдержиться на воді 1 хвилину довільним стилем
 2. Знає історичний розвиток будови північно-американської канойки.
 3. Назве і покаже частини канойки та весла. Знає чому канойка мусить мати черпак і рятівничий шнур. Покаже як вживати рятівничий шнур.
 4. Знає як навантажити канойку, та з парою, спакує канойку особистим вирядом перед прогулькою. Покаже як забезпечити виряд проти дощу, і проти води у канойці
 5. Знає правила безпеки в канойці, а головно наступні:
  • Розуміє, що завжди треба одягати рятівничий пояс, і вміє його правильно одягнути.
  • Знає в якій погоді, і в яких хвилях, не треба пускатися на воду.
  • Знає правила їзди на прогульці в групі.
  • Покаже, що робити коли канойка перевернеться в глибокій воді і як триматися канойки зі своєю парою.
  • Знає як відповідно одягатися на канойкарську прогульку.
 6. Спустить канойку у воду з берега і з пристані та правильно причалить до кам’янистого берега, до піскового берега та до пристані.
 7. Витягне канойку з води (при березі і при пристані) і переховає канойку, весла, і рятівничий пояс на березі.
 8. Вміє нести конойку над головою і поруч себе
 9. Покаже як гребти з одного боку і з другого, наступними способами:
  • відштовхом,
  • притягом,
  • широким розмахом,
  • гребним відштовхом
  • стримом.
 10. На воді
  • заміняється місцями сидження в канойці з іншим.
  • вискочить і влізе в канойку
  • покаже як вивернути перевернену кнаойку двох інших юнаків, вживаючи свою канойку і допомогу юнаків у воді. Поможе юнакам у воді знову залізти до своєї канойки.
  • Покаже, як в двійку притягнути затоплену канойку до берега, як випорожнити канойку з води, і знов сісти до неї.
 11. Відбуде одноденну прогульку в канойці де юнак/юначка веслує не менше як 3 години або 10 кільометрів під час якого веслує спереду і ззаду канойки.

ДРУГИЙ СТУПІНЬ

Закріпить засади Канойкарство 1

 1. Вміє плавати:
 2. Пропливе довільним стилем 100 метрів.
 3. Вдержиться на воді 1 хвилин довільним стилем
 4. Відбуде дво-дену прогульку в канойці де юнак/юначка веслує не менше як 20 кілометрів під час яких веслує спереду і ззаду канойки
 5. Зробить у двійку портаж канойкою та декотрим вирядом не менше ніж 300 метрів.

ТРЕТІЙ СТУПІНЬ

Закріпить засади Канойкарство 2

 1. Вміє плавати
 2. Пропливе довільним стилем 150 метрів.
 3. Вдержиться на воді 3 хвилин довільним стилем
 4. Знає які інші канойки існують поза північно-американською канойкою та їхну історію
 5. Відбуде тро-дену прогульку в канойці де юнак/юначка веслує не менше як 30 кілометрів під час якої веслує спереду і ззаду канойки
 6. Зробить у двійку портаж канойкою та декотрим вирядом не менше ніж 500 метрів.
 7. Повеслує канойкою одинцем 100 метрів
 8. Переведе гутірку з юнаками/юначками до вмілости Канойкарство 1 abo ІІ.
 9. Виготує плян дво-деної прогульки канойкою уживаючи відповідні карти
 10. Пояснить як тимчасово направити зломане весло і як залатати діру в канойці

Прийнято КПС-ом, травень 2015р.