Морська Піонірка

Морська піонірка

Морська Піонірка

ОДНОРАЗОВА ВМІЛІСТЬ

  1. Покаже як закінчувати линву трьома способами.
  2. Завяже та вияснить пристосування 15-ох вузлів
  3. Вияснить які є роди линв та обчислить максимальне обтяження міких та сталевих линв.
  4. Покаже як користуватися бльоками та поліспастом; обчислить механічну користь.
  5. Вміє будувати: линвові мости, линвові драбини, кладку, пристань (сталу та плаваючу), морську щоглу та таборові урядження (лятрину, кухню, стіл, тощо). Збудує принайменше три такі предмети, з котрих два будуть з морського влаштування.
  6. Вміє приладити якори до подвійного заякорення судна.
  7. Вміє переносити човен на суходолі.