Богдан Медвідський

Нар. 1936 в Україні, професор етнографії, громадський діяч.

Розгорнув програму фольклористики в Університері Aльберти, з фокусом на канадсько-українську етнографію.

За його старанням створено там Кафедру Української Культури та Етнографії, одинока цього роду кафедра в світі.

Започаткував в Університеті Альберти світового рівня дослідницьку роботу і документування традицій та історії канадських українців.

В Архіві ім. проф. Б. Медвідського зберігаються тисячі унікальних документальних матеріялів та етнографічних експонатів.

Щедрий жертводавець на потреби української громади.

Був головою та членом управи багатьох провінційних та федеральних українських громадських організацій у Канаді.