34. Підприємець

Підприємець

34. Підприємець

Вік: Старший

Ціль: Заохотити новацтво навчитися про різні аспекти підприємництва (бізнесу).

Виконає наступну точку

  1. При допомозі старшої особи або виховника, спробує самому або з роєм уложити пробне підприємство -заплянує і змайструє якийсь продукт, продасть, або зробить комусь якусь роботу, збере заробіток і розчислися.

Виконає бодай 6 з наступних зайнять:

  1. Відвідає 2 або 3 різні підприємства і огляне їхню роботу, приміщення, поговорть з працівниками про їхню роботу.
  2. Знає дещо про фінанси, прибутки, розходи, податки, кошти у зв'язку з підприємством.
  3. Знає дещо про 'stock market', слідкує за трьома шерами протягом трьох місяців.
  4. Знає про потребу реклями для підприємства. Які є роди реклям, де можна реклямувати, чи реклями завжди успішні?
  5. Знає дещо про закони якими підприємства керуються.
  6. Прочитає в книжці або в журналі про 2 або 3 відомих підприємства і розкаже роєві про них.
  7. Знає про важливість комунікації і техніки в підприємстві, нпр. компютер, телефон, тощо.
  8. Заграє гру на тему підприємства, нпр. 'Monopoly'.
  9. Складе альбом з матеріялів пов'язаних з одним підприємством, нпр. реклями, витинки з часописів, про продукти, фінансові звіти, фотографії працівників.