Response to COVID-19

Scroll down for English language version.

 

Пластова програма під час пандемії

(діє з 1го вересня 2020р.)

Як безпечно проводити пластові заняття під час пандемії

Вступ

Під час оголошеної пандемії, пластова станиця Торонто несе відповідальність безпеки своїх членів. Згідно з нашими принципами безпеки та інклюзивності, наш пріоритет – забезпечення змін занять, щоб запевнити безпеку членів та зменшити ризик передачі хвороби.

Розуміється, що для проведення пластової програми, найкраще підходять заняття наживо, які за потреби, можуть бути змінені, щоб дотримуватися місцевих норм і зменшити ризик для здоров’я. Тут визначений план дій та потрібні пристосування під час пандемії.   

Основні принципи 

1.     Хто відповідає?

 

      Ковід комітет, створений Станичною Старшиною, відповідає за підготовку і моніторинґ цієї політики.  

      Станична Старшина рішає дату дії цієї політики на підставі рекомендації Ковід комітету.

      Будь-які вимоги визначені урядовими обмеженнями охорони здоров’я і безпеки замінять те, що визначене в цій політиці. 

 

2.     Мета – забезпечити, щоб відповідні зміни пластової програми були передані і впроваджені, щоб зменшити ризик передачі захворювання пластунів, батьків та інших, які прибувають на пластові заняття. Усі заняття відбуватимуться згідно з наказом охорони здоров’я.

3.     Усі пластові заняття мусять забезпечити, що програма і плани будуть змінені, щоб зменшити поширення хвороби.  

 

      Для цієї політики, „пластове заняття“ – це будь-яка акція або зустріч членів пластової станиці Торонто з ціллю займатися пластовою програмою. 

      Це включає, але не обмежується ними:

o   сходини роїв, гуртків, уладів

o   прогульки (денні, з нічлігом)

o   навчання – кадри, дошколи, вишколи

o   сходини комітетів та діючих груп

o   табори

 

4.     Пластова станиця Торонто несе відповідальність за те, щоб, оскільки можливо, програма відповідала державним обмеженням охорони здоров’я і безпеки. 

 

5.     Опіка малолітніх пластунів має відповідати правилам Пласту.

https://www.plast.ca/yunatstvo/taborova-banka/index.shtml

 

6.     Усі пластові заняття повинні дотримуватися наступних вимог:

 

i)      Фізична відстань і розмір груп

      Усі прилюдні пластові заняття будуть обмежені до 50 осіб всередині і до 100 на зовні. Групи повинні бути поділені на менші групування (напр. рої, гуртки, під-комітети). 

      Обмеження до 50 осіб всередині і до 100 на зовні включає осіб, які не беруть участі у занятті, але є присутніми, напр. додаткових виховників, батьків, опікунів, гостей.

      Усі заняття у приміщенні повинні бути змінені (включно з кімнатою, столами, кріслами) для підтримки фізичної відстані не менше двох метрів. 

      Фізичний контакт повинен бути мінімальний, хіба що це в надзвичайній ситуації (напр. для швидкої допомоги). Це включає звичайні привітання, як потиснення руки, обійми, та збірку в стислих лавах. 

      Прибуття на пластові заняття і від’їзд додому повинні бути змінені, щоб забезпечити дотримання цих вимог. 

 

ii)     Вразливе населення

      Молодь з підставовими хворобами, медичними і/або поведінковими труднощами можуть брати участь у пластових заняттях, однак батькам/опікунам важливо працювати з лікарем дитини, щоб можна зробити інформоване рішення. Батьки повинні обговорити цю справу з Референтом (або назначеною особою), щоб забезпечити, що Пласт може розглянути всі відповідні процеси управління ризиками. 

      Якщо хтось живе з особою в групі вищого ризику, повинен уважно розглянути, чи повинен брати участь у заняттях.

 

iii)    Очищення і гіґієна

      Працівники будинку відповідають за реґулярне очищення та дезінфекцію приміщення. 

o   Усі столи, крісла та часто торкані поверхні (напр. ручки до дверей, вимикачі, поруччя) будуть реґулярно і перед заняттями очищені.

      Лазнички будуть підготовлені для миття рук. Коли миття рук неможливе, буде доступний спиртовий санітайзер з мінімальною концентрацією алкоголю 70%.

o   Миття рук є найбільш ефективним способом і найменш шкідливим, якщо випадково ковтнути. 

      Програма повинна бути змінена, щоб обмежити спільний вжиток предметів (напр. спортивного інвентару, ігор та предметів до ручних робіт). Або, предмети повинні бути почищені перед кожним ужитком.  

 

iv)   Перевірка

      Пластова станиця Торонто має інформувати членів, батьків та інших, хто приходить на пластові заняття про вимоги участі та загальний ризик пов’язаний з участю у заняттях.

       Усі учасники пластових занять отримають список само-перевірки, щоб перейти перед заняттям. 

o   Зрозуміло, що деякі алергії та попередні захворювання мають подібні симптоми до КОВІД-19. Якщо є питання, просимо звернутися до свого лікаря. 

      Члени, батьки/опікуни або інші особи не повинні приходити на пластові заняття, якщо вони хворі.

o   Якщо хтось у Вашому домі хворий, треба уважно розглянути, чи Ви повинні прибути на пластове заняття. 

      Усім особам та членам їхньої родини (або соціяльної бульки), які проводять карантин або самоізоляцію відповідно до наказу про охорону здоров’я (від міста, провінції або федерально уряду), заборонено брати участь у пластових заняттях.  

      Якщо особа проявляє симптоми під час пластового заняття, провідник заняття (напр. виховник, гніздовий, зв’язковий, референт, працівник бюро) відділить особу від групи, заповнить форму “Incident Management” (https://www.plast.ca/bm~doc/incident-report-2016.rtf ) і дотримуватиметься процесу відділення. 

o   Особи, які проявляють симптоми захворювання під час  пластових занять повинні вбрати маску (нову одноразову) і перечекати в окремому місці (не менше двох метрів від інших), поки хтось за ними не приїде. 

      Для контактного трасування, бюро станиці буде зберігати всі списки присутності, форми само-перевірки та інші форми (напр. Incident Management) щонайменше чотири тижні. Якщо заняття відбувається поза будинком, виховник або головний організатор заняття має здати всі списки та форми до бюро не пізніше як два дні після заняття.

  

v)     Засоби індивідуального захисту 

      Згідно з політикою міста Торонто (City of Toronto By-Law 541-2020) і політикою будинку ім. Гуцуляків (“Mandatory Use of Mask or Face Covering within Plast Huculak Centre”), усі, які беруть участь у пластових заняттях всередині одягають на обличчя маску або прикриття.

      Особи, які беруть участь у пластових заняттях всередині приходять на заняття з власним засобом індивідуального захисту. Пластова станиця Торонто матиме в резерві засоби індивідуального захисту (напр. маски, рукавиці, щити) для використання в разі потреби. 

      Особам, які беруть участь у заняттях на зовні не обов’язково одягати на обличчя маску або прикриття, хіба що неможливо тримати відстань не менше двох метрів або підвищений рівень ризику (напр. рухливе або голосне заняття, спів). 

      Сходини та заняття будуть змінені, щоб усунути, якнайбільше практично, потребу бути на відстані менше двох метрів осіб у цілій групі (напр. рій, гурток, гніздо, курінь, комітет і т.д.) 

 

vi)   Реаґування на надзвичайні ситуації і управління ризиками

      Кожне приміщення і запляноване заняття мають бути зважені на ризик та протидійні кроки відносно пандемії викладені у цій політиці. 

      Усі форми зголошень занять та самоаналізи ризику мають включати ризик та протидійні кроки відносно пандемії.  

 

vii)  Їжа та напої

      Оминати харчування під час реґулярних сходин.

      Не дозволено проводити самостійне обслуговування харчування (buffet-style).

      Не дозволено ділитися їжею або напоями.

      Очистити та дезінфікувати виряд для їжі та приготування їжі після кожного вжитку. 

      Станції для заповнення пляшок з водою будуть частіше очищати і дезінфікувати.

 

viii) Заняття з нічлігом  

      Пластові групи можуть заплянувати прогульку з нічлігом, якщо це дозволено локальними, провінційними чи федеральними правилами. Пляни повинні дотримуватися цієї політики. 

o   Усі заняття тільки надворі. Усе таборуванння буде проводитися у шатрах або подібних шаласах. 

o   Ділитися шатрами не дозволено. Усе таборування буде проводитися в індивідуальних шатрах або відповідних таборових шаласах.  

      У цей час, прогульки з нічлігом для новацтва не дозволено. 

      Заохочуємо організувати денні прогульки для пластунів, які проводяться надворі, на свіжому повітрі. 

 

ix)   Схвалення занять 

      Особа, яка організує пластове заняття заповнить форму зголошення заняття з аналізою ризику та протидійних кроків відносно пандемії. Форму треба заповнити два тижні перед датою оголошення заняття. 

      Ковід комітет перегляне зголошення і може подати рекомендації або допомогти з протидійними кроками, щоб уможливити якісно перевести заняття. Комітет схвалить заняття і, ДО тижня після отримання форми зголошення, передасть Голові уладу для остаточного одобрення (напр. Станичний, Реф. УПН, Реф. УПЮ, Реф. УСП, Реф. УПС). Відповідальність за комунікацію, дотримання правил та рекомендацій лежить з референтом уладу.   

      Можна заповнити одне зголошення на більше як одне заняття в одному місці, в інші дні і т.д., до того, поки ризик, рід заняття, присутні особи та протидійні кроки не сильно відрізняються. Наприклад, Референти УПН і УПЮ або гніздові/зв’язкові можуть заповнити одну форму на заняття надворі і одну на сходини в кімнатах у будинку на всі рої/гуртки під однією опікою.  


Перевірка та вдосконалення політики 

Ця політика буде перевірена і, як треба, змодифікована що три місяці. Відповідальність за це несе Ковід Комітет з одобренням Станичної Старшини. 

 

The Plast Program During a Pandemic

(effective September 1, 2020)

How to safely conduct in-person Plast activities during a pandemic

Introduction

During a declared pandemic, Plast Toronto must maintain a position of safety leadership and social responsibility. In alignment with our principles of safety and inclusion, our priority is to ensure that activities are modified to ensure the safety of our members and to reduce the risk of disease transmission. 

We understand that to carry out our Plast program, it is best to have in-person activities, which can be modified in order to meet the expected provincial needs and reduce health risks. Here is an action plan and the necessary modifications during a pandemic. 

Basic Principles

1.     Responsibility

 

      The COVID Committee, established by the Board of Directors, will be responsible for the development and monitoring of the policy.  

      The Board of Directors will determine the effective date of the policy based on the recommendation of the COVID Committee. 

      Any requirements specified by federal, provincial and/or municipal health and safety restrictions supersede those outlined in the policy.  

 

2.     The objective is to ensure that appropriate program modifications are communicated and implemented to reduce the risk of disease transmission among Plast members, parents and others attending Plast activities. All activities are run according to public health orders. 

3.     All Plast activities must ensure program and plans are modified to reduce the spread of illness.   

 

      For the purposes of this policy, ‘a Plast activity’ is any action or meeting involving registered members of Plast Toronto with the objective to carry out the Plast program.

      This includes, but is not limited to:

o   meetings of groups and sections

o   field trips (day and overnight)

o   training sessions

o   committee meetings

o   camps

 

4.     Plast Toronto is responsible for ensuring, as much as practical and reasonable, that the program activities are in compliance with federal, provincial and municipal health and safety restrictions.  

 

5.     The supervision of our young members must comply with Plast rules.

https://www.plast.ca/yunatstvo/taborova-banka/index.shtml

 

6.     All Plast activities are to adhere to the following requirements:

 

i)      Physical Distancing and Size of Groups

      All in-person Plast activities will be limited to 50 people indoors and 100 people outdoors. Groups will need to be divided into teams or patrols (e.g. royi, hurtky, sub-committees).

      The limit of 50 people indoors and 100 people outdoors includes others who are present, such as, extra counsellors, parents, guardians, guests. 

      All activities are to be modified to maintain a physical distance of at least two metres (including the room, tables, chairs)

      Minimize physical contact, unless required for an emergency, including all common greetings, handshakes, hugs and assembly in tight ranks.  

      Drop-off and pick-up must be modified to ensure compliance with this policy.  

 

ii)     Vulnerable Populations

      Youth with underlying conditions, medical and/or behavioural complexities may participate in Plast activities; however, it is important for parents/guardians to work with their child’s healthcare provider so that an informed decision can be made. Parents must inform the individual in charge to ensure appropriate risk management controls are considered.  

      Where there is a vulnerable person in their household, members must consider carefully if they should attend.

 

iii)    Cleaning and Hygiene

      The employees of the building will ensure that appropriate levels of hygiene, cleaning and disinfecting are maintained.  

o   All tables, chairs and high touch surfaces (e.g. door knobs, light switches, railings) will be cleaned regularly. 

      Washrooms will have soap available; alcohol-based hand sanitizer with a minimum 70% alcohol concentration will be made available.

o   Soap and water are preferred, as it is the most effective method and least likely to cause harm if accidentally ingested.   

      Use of shared objects (e.g. gym or sports equipment, games and art supplies) should be limited when possible, or the objects should be cleaned between each use.   

 

iv)   Screening

      Plast Toronto must ensure that all members, parents and others attending Plast activities are reasonably informed of the requirements and associated risks of participation. 

       All participants will be provided with a self-assessment checklist to review before arriving at the activity.

o   It is understood that some allergies and pre-existing conditions may show similar symptoms to COVID-19. If in doubt, consult a medical professional.

      Members, parents/guardians and others must not attend Plast activities if they are sick. 

o   Where there is another sick person in their household, members should consider carefully if they should attend.  

      All persons ordered, and family members (or social bubble) of persons ordered, to quarantine or self-isolate under a Public Health order (of a municipality, province or under the federal Quarantine Act) are prohibited from in-person Plast activities.   

      If a person develops symptoms while participating in a Plast activity, the leader of the activity (e.g. counsellor, hnizdovy, zviazkovy, head of group, office employee) will separate the person from the group, will fill out the “Incident Management Report” (https://www.plast.ca/bm~doc/incident-report-2016.rtf and will follow the separation process.  

o   Those who develop symptoms while at a Plast activity may be asked to wear a mask and isolate in a separate area (at least two metres from other individuals), until someone arrives to pick them up.  

      For the purpose of contact tracing, the office will maintain records of attendance and screening, as well as other forms (e.g. Incident Management) for a minimum of four weeks. For activities taking place away from the building, the counsellor or leader of the activity must bring all lists and forms to the office no later than two days after the activity. 

  

v)     Personal Protective Equipment

      In accordance with the city of Toronto By-Law 541-2020, and the building’s policy (“Mandatory Use of Mask or Face Covering within Plast Huculak Centre”), all who participate in Plast activities indoors must wear a mask or face covering. 

      All persons who participate in Plast activities indoors must come with their own personal protective equipment. Plast Toronto will have personal protective equipment (e.g. masks, gloves, shields) in reserve for use if necessary.  

      Persons who participate in Plast activities outdoors do not need to wear a mask, unless physical distancing of at least two metres is not possible or if there is an increased risk of transmission of the disease (e.g. moving or loud activity, singing).   

      Meetings and activities must be designed to eliminate, as much as practical, the need to be less than two metres apart.  

 

vi)   Emergency Response and Risk Management 

      A risk assessment with countermeasures against the pandemic is to be conducted for the activity location and planned activity.

      All activity and risk-assessment forms are to include risk analysis and countermeasures against the pandemic.   

 

vii)  Food and Drinks

      Eliminate or minimize food provision for regular meetings. 

      No self-serve buffet-style meals. 

      Food and/or drink sharing in prohibited. 

      Clean and disinfect eating and cooking equipment after each use. 

      Water bottle filling stations will be regularly cleaned and disinfected. 

 

viii) Overnight Camping  

      Plast groups may organize an overnight field trip if it is permitted by local, provincial or federal regulations. The planned program must adhere to this policy.  

o   Outdoor activities only. All camping to be conducted in tents or similar shelters. 

o   No sharing of tents. All camping to be conducted individually in tents or appropriate camping shelters.   

      At this time, overnight field trips for our youngest members (i.e. novatstvo) are prohibited.

      Daytime field trips and activities which are conducted outdoors, are recommended for Plast members

 

ix)   Activity Approvals

      The individual who plans the Plast activity will fill out an activity application form with a risk analysis and countermeasures against the pandemic. The form needs to be completed two weeks before announcing the activity.  

      The COVID Committee will review the application and may provide recommendations or may help with countermeasures, to ensure the quality of the activity. The committee will approve the activity and, within a week of receiving the application, will forward it to the Head of the section for final approval (e.g. Stanychny, Head of Novatstvo, Head of Yunatstvo, Head of Young Adults, Head of Seniors). Responsibility for communication and compliance with the rules and recommendations lies with the Head of the section.   

      You can fill out one application for more than one activity in one location, on different days, etc. as long as the risk, type of activity, participants and countermeasures are not very different. For example, the Head of Novatstvo or Yunatstvo or group leader may fill out one form for outdoor activities and one form for indoor activities for all groups under one supervision.   


Policy Review and Amendment  

The policy will be reviewed and, if necessary, will be modified every three months. Responsibility for the review lies with the COVID Committee with the approval of the Board of Directors. 

 

The policy will be reviewed and, if necessary, modified when a potential local, provincial, national or international pandemic is suspected. Responsibility for the review lies with the COVID Committee with the approval of the Board of Directors.  

The policy will be reviewed and modified every three years, or more frequently, as required by regulatory changes.   

 Питання і відповіді

Інформація в додатку до нової політики „Пластової програми під час пандемії“

 

1.     З тим, що провінції полегшують обмеження та подають плани повернення до школи і роботи, що це значить для Пласту і наших сходин?

Від початку літа працює Ковід-комітет – особи зі знанням відносних ділянок – який розглядає справи до пристосування в наслідок пандемії. Станиця Торонто прийняла нову політику „Пластової програми під час пандемії“, дійсної від 1го вересня. Через провінційні вимоги обмеження охорони здоров’я і безпеки, на початку пластові заняття – сходини, зустрічі, тренування – будуть відбуватися у двох видах, віртуально і наочно.    

 

2.     Як може Пласт запевнити безпеку членів та зменшити ризик передачі хвороби? 

Згідно з нашими принципами безпеки та інклюзії, пріоритет пластової станиці Торонто – забезпечення змін занять, щоб запевнити безпеку членів та зменшити ризик передачі хвороби. Станиця Торонто прийняла нову політику „Пластової програми під час пандемії“, дійсної від 1го вересня. Усі пластові заняття повинні дотримуватися вимог щодо фізичної відстані і розміру груп, вразливого населення, очищення і гіґієни, перевірки здоров’я та засобів індивідуального захисту.  

 

3.     Чи ціна реєстрації та сама, як у минулому?

Ціна реєстрації лишається та сама, як минулого року. Пластова програма продовжується, а заняття мусять забезпечити, що програма і плани будуть змінені, щоб зменшити поширення хвороби. Розуміємо, що існують родини, які переживають безпрецедентні обставини. 

 

4.     Якщо ми не готові посилати дитину до Пласту восени, чи можна зареєструвати її пізніше?

Якщо можете, просимо зареєструвати свою дитину восени, заплатити депозит і зазначити, як довго вона не буде брати участі у заняттях. Це допоможе нам з групуванням дітей. Зате, реєстрацію будемо принимати до січня.  

 

5.     Чи існує допомога родинам, які мають фінансові труднощі заплатити за реєстрацію?

Пластова станиця Торонто завжди готова допомогти родинам, які мають фінансові труднощі. Була нагода влітку отримати частину вкладки з минулого року або відкласти її на новий пластовий рік. З реєстрацією на новий рік, станиця також готова допомогти. Головне, щоб зареєструватися, щоб ми знали, скільки дітей очікувати.     

 

6.     Чи Пласт Торонто сподівається менше членства через пандемію?

Реєстрація покаже чи буде менше чи більше членства. Тому просимо зареєструвати свою дитину, яктільки зможете. 

 

7.     З тим, що обмеження масових зустрічей починають зніматися, що це значить для пластування?

Пластова станиця пристосовує свої заняття згідно з місцевими вимогами обмеження охорони здоров’я і безпеки. Це включає: фізичну відстань і розмір груп, вразливе населення, очищення і гіґієну, перевірку здоров’я та засоби індивідуального захисту. 

 

8.     Як будуть виглядати сходини?

Через провінційні вимоги обмеження охорони здоров’я і безпеки, на початку пластові заняття – сходини, зустрічі, тренування – будуть відбуватися наочно і віртуально. Групи будуть чергуватися – деякі будуть у будинку або надворі, а деякі матимуть віртуальне заняття.  

 

9.     Чи Пласт Торонто заміняє очні сходини на віртуальні? 

Через провінційні вимоги обмеження охорони здоров’я і безпеки, на початку пластові заняття – сходини, зустрічі, тренування – будуть відбуватися наочно і віртуально.    

 

10.  Якщо будуть віртуальні сходини, чому ціна та сама?  

Пластова програма продовжується, і віртуальні сходини – це один спосіб переведення програми. Протягом літа станиця доклала великих зусиль для покращення новацької програми та для тренування наших виховників. 

 

11.  Чи будуть сходини надворі?

Так, деякі сходини будуть відбуватися надворі. 

 

12.  Як виглядатимуть віртуальні сходини?

Віртуальні сходини – це один спосіб переведення пластової програми. Виховники вживатимуть платформу ЗУМ для переведення сходин у той сам день/час, що звичайно. Станиця заплатила за рахунок ЗУМ для всіх гнізд і куренів, щоб улегшити віртуальний процес і для тяглости програми. 

 

13.  Якщо будуть віртуальні сходини, як мотивувати дітей до участі?

Віртуальні сходини – це один спосіб пластового заняття. Діти і молодь мають нагоду спілкуватися зі своїми ровесниками та переходити пластову програму. Сподіваємося співпраці виховників та батьків заохочувати дітей до участі у цих заняттях.  

 

14.  Які плани для тих, хто має доступ до одного комп’ютера, але більше як одну дитину в один час на сходини?

Надіємося, що доступ до комп’ютера не перешкодить Вашим дітям від участі у пластових заняттях. Якщо така ситуація підійде, просимо звернутися до виховника або до канцелярії.  

 

15.  Які правила охорони здоров’я і безпеки запроваджуєте в Пластовому домі?

Пластовий дім дотримується місцевих норм охорони здоров’я і безпеки. Станиця Торонто прийняла політику „Пластової програми під час пандемії“, дійсної від 1го вересня. Усі пластові заняття повинні дотримуватися вимог щодо фізичної відстані і розміру груп, вразливого населення, очищення і гіґієни, перевірки здоров’я та засобів індивідуального захисту. 

 

16.  Яке тренування отримають виховники та провідники щодо симптомів дітей?

Виховники і провідники отримають перед початком пластового року тренування щодо вимог охорони здоров’я і безпеки, включно з перевіркою учасників пластових занять перед заняттям.  

 

17.  Який план для тих, хто пропустив останній новацький табір (і підготовку до юнацтва на підтаборі)? Чи переходять до юнацтва, чи будуть ще рік у новацтві?

Найстарше новацтво, яке не мало нагоди на останній новацький табір і підготовку до юнацтва на підтаборі, переходить восени до юнацтва, і починає юнацьку програму.  Сподіваємося, що буде для цих дітей нагода на прогульку з нічлігом перед їхнім першим юнацьким табором.  

 

Helpful information in addition to the new policy “Plast Program During a Pandemic” 

 

1.     With the provinces easing restrictions and submitting plans to return to school and work, what does this mean for Plast and our meetings? 

A COVID Committee – consisting of persons with knowledge in the relative areas – has been working since the beginning of the summer reviewing areas that need adjustment as a result of the pandemic. Effective September 1st, Plast Toronto has adopted a new policy “Plast Program During a Pandemic”. Due to provincial health and safety restrictions, at first all Plast activities – meetings and training – will take place in two ways, virtually and in-person. 

 

2.     How can Plast ensure the safety of members and reduce the risk of disease transmission?

According to our principles of safety and inclusion, the priority of Plast Toronto is to ensure changes in activities to ensure the safety of our members and reduce the risk of disease transmission. Plast Toronto has adopted a new policy “Plast Program During a Pandemic”, effective September 1st. All Plast activities must comply with the requirements for physical distance and group size, vulnerable populations, cleaning and hygiene, health checks and personal protective equipment.   

 

3.     Is the registration fee the same as in the past?

The registration fee is the same as last year. The Plast program continues and the activities must ensure that the program and plans will be modified to reduce the spread of the disease. We understand that there are families who are experiencing unprecedented circumstances.  

 

4.     If we are not ready to send our child to Plast in the fall, can we register her/him later? 

If you can, please register your child in the fall, pay a deposit and indicate how long your child will not be participating in activities. This will help us with grouping the children. However, we will accept registration until January.   

 

5.     Is there assistance for families who have financial difficulties to pay for registration? 

Plast Toronto is always ready to help families with financial difficulties. There was an opportunity in the summer to receive part of the membership fee from last year or to have it counted toward the new year. We are also ready to help with registration for the new year. The main thing is to register, so that we know how many children to expect.      

 

6.     Does Plast Toronto expect less membership due to the pandemic? 

Registration will show whether there will be more or less membership. That is why we ask to register your child as soon as you can.  

 

7.     As mass gathering restrictions begin to lift, what does this mean for Plast?

Plast Toronto adapts its activities to local health and safety restrictions. These include: physical distance and group size, vulnerable populations, cleaning and hygiene, health checks and personal protective equipment.  

 

8.     What will meetings look like? 

Due to provincial health and safety restrictions, at first all Plast activities – meetings and training – will take place in-person and virtually. Groups will take turns – some will be in the building or outdoors, others will have a virtual meeting.   

 

9.     Is Plast Toronto replacing in-person meetings with virtual meetings?  

Due to provincial health and safety restrictions, at first all Plast activities – meetings and training – will take place in-person and virtually.     

 

10.  If there are virtual meetings, why is the cost the same?   

The Plast program is continuing, and virtual meetings are one way to carry out the program. During the summer, Plast Toronto made great efforts to improve the program for novatstvo and to train our counsellors.  

 

11.  Will meetings be held outdoors?

Yes, some meetings will take place outdoors.  

 

12.  What will virtual meetings look like? 

Virtual meetings are one way to carry out the Plast program. Counsellors will use the ZOOM platform to hold their meeting on the same day/time as usual. Plast Toronto has paid for a ZOOM account for each hnizdo and kurin’, in order to facilitate the virtual process and for program continuity.  

 

13.  If there are virtual meetings, how do we motivate children to participate?

Virtual meetings are one way to have a Plast activity. Children and youth have an opportunity to communicate with their peers and to experience the Plast program. We look forward to the cooperation of counsellors and parents to encourage their children to participate in these activities.   

 

14.  What are the plans for those who have access to one computer, but more than one child for a meeting at the same time? 

We hope that access to a computer will not prevent your children from participating in Plast activities. If this situation arises, please contact your counsellor or the office.   

 

15.  What health and safety regulations have your implemented in the Plast building? 

The Plast building is in compliance with local health and safety regulations. Plast Toronto adopted a new policy “Plast Program During a Pandemic”, effective September 1st. All Plast activities are to comply with the requirements of physical distance and group size, vulnerable populations, cleaning and hygiene, health checks and personal protective equipment.  

 

16.  What training will the counsellors and leaders receive regarding symptoms in children? 

Counsellors and leaders will receive training regarding health and safety requirements, including pre-activity screening of participants, before the beginning of the Plast year.   

 

17.  What is the plan for those who missed their last novak camp (and preparation for yunatstvo)? Will they be going to yunatstvo or spend another year in novatstvo?

The oldest novatstvo that didn’t have the opportunity for a last novak camp and preparation for yunatstvo, will be going to yunatstvo in the fall and will start the yunak program. We hope there will be an opportunity for an overnight field trip before their first yunak camp.