Response to COVID-19

Scroll down for English language version.

 

Пластова програма під час пандемії

(діє з 1го вересня 2020р.)

Як безпечно проводити пластові заняття під час пандемії

Вступ

Під час оголошеної пандемії, пластова станиця Торонто несе відповідальність безпеки своїх членів. Згідно з нашими принципами безпеки та інклюзивності, наш пріоритет – забезпечення змін занять, щоб запевнити безпеку членів та зменшити ризик передачі хвороби.

Розуміється, що для проведення пластової програми, найкраще підходять заняття наживо, які за потреби, можуть бути змінені, щоб дотримуватися місцевих норм і зменшити ризик для здоров’я. Тут визначений план дій та потрібні пристосування під час пандемії.   

Основні принципи 

1.     Хто відповідає?

 

      Ковід комітет, створений Станичною Старшиною, відповідає за підготовку і моніторинґ цієї політики.  

      Станична Старшина рішає дату дії цієї політики на підставі рекомендації Ковід комітету.

      Будь-які вимоги визначені урядовими обмеженнями охорони здоров’я і безпеки замінять те, що визначене в цій політиці. 

 

2.     Мета – забезпечити, щоб відповідні зміни пластової програми були передані і впроваджені, щоб зменшити ризик передачі захворювання пластунів, батьків та інших, які прибувають на пластові заняття. Усі заняття відбуватимуться згідно з наказом охорони здоров’я.

 

3.     Усі пластові заняття мусять забезпечити, що програма і плани будуть змінені, щоб зменшити поширення хвороби.  

 

      Для цієї політики, „пластове заняття“ – це будь-яка акція або зустріч членів пластової станиці Торонто з ціллю займатися пластовою програмою. 

      Це включає, але не обмежується ними:

o   сходини роїв, гуртків, уладів

o   прогульки (денні, з нічлігом)

o   навчання – кадри, дошколи, вишколи

o   сходини комітетів та діючих груп

o   табори

 

4.     Пластова станиця Торонто несе відповідальність за те, щоб, оскільки можливо, програма відповідала державним обмеженням охорони здоров’я і безпеки. 

 

5.     Опіка малолітніх пластунів має відповідати правилам Пласту.

https://www.plast.ca/yunatstvo/taborova-banka/index.shtml

 

6.     Усі пластові заняття повинні дотримуватися наступних вимог:

 

i)      Фізична відстань і розмір груп

      Усі прилюдні пластові заняття будуть обмежені до 50 осіб всередині і до 100 на зовні. Групи повинні бути поділені на менші групування (напр. рої, гуртки, під-комітети). 

      Обмеження до 50 осіб всередині і до 100 на зовні включає осіб, які не беруть участі у занятті, але є присутніми, напр. додаткових виховників, батьків, опікунів, гостей.

      Усі заняття у приміщенні повинні бути змінені (включно з кімнатою, столами, кріслами) для підтримки фізичної відстані не менше двох метрів. 

      Фізичний контакт повинен бути мінімальний, хіба що це в надзвичайній ситуації (напр. для швидкої допомоги). Це включає звичайні привітання, як потиснення руки, обійми, та збірку в стислих лавах. 

      Прибуття на пластові заняття і від’їзд додому повинні бути змінені, щоб забезпечити дотримання цих вимог. 

 

ii)     Вразливе населення

      Молодь з підставовими хворобами, медичними і/або поведінковими труднощами можуть брати участь у пластових заняттях, однак батькам/опікунам важливо працювати з лікарем дитини, щоб можна зробити інформоване рішення. Батьки повинні обговорити цю справу з Референтом (або назначеною особою), щоб забезпечити, що Пласт може розглянути всі відповідні процеси управління ризиками. 

      Якщо хтось живе з особою в групі вищого ризику, повинен уважно розглянути, чи повинен брати участь у заняттях.

 

iii)    Очищення і гіґієна

      Працівники будинку відповідають за реґулярне очищення та дезінфекцію приміщення. 

o   Усі столи, крісла та часто торкані поверхні (напр. ручки до дверей, вимикачі, поруччя) будуть реґулярно і перед заняттями очищені.

      Лазнички будуть підготовлені для миття рук. Коли миття рук неможливе, буде доступний спиртовий санітайзер з мінімальною концентрацією алкоголю 70%.

o   Миття рук є найбільш ефективним способом і найменш шкідливим, якщо випадково ковтнути. 

      Програма повинна бути змінена, щоб обмежити спільний вжиток предметів (напр. спортивного інвентару, ігор та предметів до ручних робіт). Або, предмети повинні бути почищені перед кожним ужитком.  

 

iv)   Перевірка

      Пластова станиця Торонто має інформувати членів, батьків та інших, хто приходить на пластові заняття про вимоги участі та загальний ризик пов’язаний з участю у заняттях.

       Усі учасники пластових занять отримають список само-перевірки, щоб перейти перед заняттям. 

o   Зрозуміло, що деякі алергії та попередні захворювання мають подібні симптоми до КОВІД-19. Якщо є питання, просимо звернутися до свого лікаря. 

      Члени, батьки/опікуни або інші особи не повинні приходити на пластові заняття, якщо вони хворі.

o   Якщо хтось у Вашому домі хворий, треба уважно розглянути, чи Ви повинні прибути на пластове заняття. 

      Усім особам та членам їхньої родини (або соціяльної бульки), які проводять карантин або самоізоляцію відповідно до наказу про охорону здоров’я (від міста, провінції або федерально уряду), заборонено брати участь у пластових заняттях.  

      Якщо особа проявляє симптоми під час пластового заняття, провідник заняття (напр. виховник, гніздовий, зв’язковий, референт, працівник бюро) відділить особу від групи, заповнить форму “Incident Management” (https://www.plast.ca/bm~doc/incident-report-2016.rtf ) і дотримуватиметься процесу відділення. 

o   Особи, які проявляють симптоми захворювання під час  пластових занять повинні вбрати маску (нову одноразову) і перечекати в окремому місці (не менше двох метрів від інших), поки хтось за ними не приїде. 

      Для контактного трасування, бюро станиці буде зберігати всі списки присутності, форми само-перевірки та інші форми (напр. Incident Management) щонайменше чотири тижні. Якщо заняття відбувається поза будинком, виховник або головний організатор заняття має здати всі списки та форми до бюро не пізніше як два дні після заняття.

  

v)     Засоби індивідуального захисту 

      Згідно з політикою міста Торонто (City of Toronto By-Law 541-2020) і політикою будинку ім. Гуцуляків (“Mandatory Use of Mask or Face Covering within Plast Huculak Centre”), усі, які беруть участь у пластових заняттях всередині одягають на обличчя маску або прикриття.

      Особи, які беруть участь у пластових заняттях всередині приходять на заняття з власним засобом індивідуального захисту. Пластова станиця Торонто матиме в резерві засоби індивідуального захисту (напр. маски, рукавиці, щити) для використання в разі потреби. 

      Особам, які беруть участь у заняттях на зовні не обов’язково одягати на обличчя маску або прикриття, хіба що неможливо тримати відстань не менше двох метрів або підвищений рівень ризику (напр. рухливе або голосне заняття, спів). 

      Сходини та заняття будуть змінені, щоб усунути, якнайбільше практично, потребу бути на відстані менше двох метрів осіб у цілій групі (напр. рій, гурток, гніздо, курінь, комітет і т.д.) 

 

vi)   Реаґування на надзвичайні ситуації і управління ризиками

      Кожне приміщення і запляноване заняття мають бути зважені на ризик та протидійні кроки відносно пандемії викладені у цій політиці. 

      Усі форми зголошень занять та самоаналізи ризику мають включати ризик та протидійні кроки відносно пандемії.  

 

vii)  Їжа та напої

      Оминати харчування під час реґулярних сходин.

      Не дозволено проводити самостійне обслуговування харчування (buffet-style).

      Не дозволено ділитися їжею або напоями.

      Очистити та дезінфікувати виряд для їжі та приготування їжі після кожного вжитку. 

      Станції для заповнення пляшок з водою будуть частіше очищати і дезінфікувати.

 

viii) Заняття з нічлігом  

      Пластові групи можуть заплянувати прогульку з нічлігом, якщо це дозволено локальними, провінційними чи федеральними правилами. Пляни повинні дотримуватися цієї політики. 

o   Усі заняття тільки надворі. Усе таборуванння буде проводитися у шатрах або подібних шаласах. 

o   Ділитися шатрами не дозволено. Усе таборування буде проводитися в індивідуальних шатрах або відповідних таборових шаласах.  

      У цей час, прогульки з нічлігом для новацтва не дозволено. 

      Заохочуємо організувати денні прогульки для пластунів, які проводяться надворі, на свіжому повітрі. 

 

ix)   Схвалення занять 

      Особа, яка організує пластове заняття заповнить форму зголошення заняття з аналізою ризику та протидійних кроків відносно пандемії. Форму треба заповнити два тижні перед датою оголошення заняття. 

      Ковід комітет перегляне зголошення і може подати рекомендації або допомогти з протидійними кроками, щоб уможливити якісно перевести заняття. Комітет схвалить заняття і, ДО тижня після отримання форми зголошення, передасть Голові уладу для остаточного одобрення (напр. Станичний, Реф. УПН, Реф. УПЮ, Реф. УСП, Реф. УПС). Відповідальність за комунікацію, дотримання правил та рекомендацій лежить з референтом уладу.   

      Можна заповнити одне зголошення на більше як одне заняття в одному місці, в інші дні і т.д., до того, поки ризик, рід заняття, присутні особи та протидійні кроки не сильно відрізняються. Наприклад, Референти УПН і УПЮ або гніздові/зв’язкові можуть заповнити одну форму на заняття надворі і одну на сходини в кімнатах у будинку на всі рої/гуртки під однією опікою.  


Перевірка та вдосконалення політики 

Ця політика буде перевірена і, як треба, змодифікована що три місяці. Відповідальність за це несе Ковід Комітет з одобренням Станичної Старшини.

Питання і відповіді? Натисніть тут.

 

 

The Plast Program During a Pandemic

(effective September 1, 2020)

How to safely conduct in-person Plast activities during a pandemic

Introduction

During a declared pandemic, Plast Toronto must maintain a position of safety leadership and social responsibility. In alignment with our principles of safety and inclusion, our priority is to ensure that activities are modified to ensure the safety of our members and to reduce the risk of disease transmission. 

We understand that to carry out our Plast program, it is best to have in-person activities, which can be modified in order to meet the expected provincial needs and reduce health risks. Here is an action plan and the necessary modifications during a pandemic. 

Basic Principles

1.     Responsibility

 

      The COVID Committee, established by the Board of Directors, will be responsible for the development and monitoring of the policy.  

      The Board of Directors will determine the effective date of the policy based on the recommendation of the COVID Committee. 

      Any requirements specified by federal, provincial and/or municipal health and safety restrictions supersede those outlined in the policy.  

 

2.     The objective is to ensure that appropriate program modifications are communicated and implemented to reduce the risk of disease transmission among Plast members, parents and others attending Plast activities. All activities are run according to public health orders. 

 

3.     All Plast activities must ensure program and plans are modified to reduce the spread of illness.   

 

      For the purposes of this policy, ‘a Plast activity’ is any action or meeting involving registered members of Plast Toronto with the objective to carry out the Plast program.

      This includes, but is not limited to:

o   meetings of groups and sections

o   field trips (day and overnight)

o   training sessions

o   committee meetings

o   camps

 

4.     Plast Toronto is responsible for ensuring, as much as practical and reasonable, that the program activities are in compliance with federal, provincial and municipal health and safety restrictions.  

 

5.     The supervision of our young members must comply with Plast rules.

https://www.plast.ca/yunatstvo/taborova-banka/index.shtml

 

6.     All Plast activities are to adhere to the following requirements:

 

i)      Physical Distancing and Size of Groups

      All in-person Plast activities will be limited to 50 people indoors and 100 people outdoors. Groups will need to be divided into teams or patrols (e.g. royi, hurtky, sub-committees).

      The limit of 50 people indoors and 100 people outdoors includes others who are present, such as, extra counsellors, parents, guardians, guests. 

      All activities are to be modified to maintain a physical distance of at least two metres (including the room, tables, chairs)

      Minimize physical contact, unless required for an emergency, including all common greetings, handshakes, hugs and assembly in tight ranks.  

      Drop-off and pick-up must be modified to ensure compliance with this policy.  

 

ii)     Vulnerable Populations

      Youth with underlying conditions, medical and/or behavioural complexities may participate in Plast activities; however, it is important for parents/guardians to work with their child’s healthcare provider so that an informed decision can be made. Parents must inform the individual in charge to ensure appropriate risk management controls are considered.  

      Where there is a vulnerable person in their household, members must consider carefully if they should attend.

 

iii)    Cleaning and Hygiene

      The employees of the building will ensure that appropriate levels of hygiene, cleaning and disinfecting are maintained.  

o   All tables, chairs and high touch surfaces (e.g. door knobs, light switches, railings) will be cleaned regularly. 

      Washrooms will have soap available; alcohol-based hand sanitizer with a minimum 70% alcohol concentration will be made available.

o   Soap and water are preferred, as it is the most effective method and least likely to cause harm if accidentally ingested.   

      Use of shared objects (e.g. gym or sports equipment, games and art supplies) should be limited when possible, or the objects should be cleaned between each use.   

 

iv)   Screening

      Plast Toronto must ensure that all members, parents and others attending Plast activities are reasonably informed of the requirements and associated risks of participation. 

       All participants will be provided with a self-assessment checklist to review before arriving at the activity.

o   It is understood that some allergies and pre-existing conditions may show similar symptoms to COVID-19. If in doubt, consult a medical professional.

      Members, parents/guardians and others must not attend Plast activities if they are sick. 

o   Where there is another sick person in their household, members should consider carefully if they should attend.  

      All persons ordered, and family members (or social bubble) of persons ordered, to quarantine or self-isolate under a Public Health order (of a municipality, province or under the federal Quarantine Act) are prohibited from in-person Plast activities.   

      If a person develops symptoms while participating in a Plast activity, the leader of the activity (e.g. counsellor, hnizdovy, zviazkovy, head of group, office employee) will separate the person from the group, will fill out the “Incident Management Report” (https://www.plast.ca/bm~doc/incident-report-2016.rtf and will follow the separation process.  

o   Those who develop symptoms while at a Plast activity may be asked to wear a mask and isolate in a separate area (at least two metres from other individuals), until someone arrives to pick them up.  

      For the purpose of contact tracing, the office will maintain records of attendance and screening, as well as other forms (e.g. Incident Management) for a minimum of four weeks. For activities taking place away from the building, the counsellor or leader of the activity must bring all lists and forms to the office no later than two days after the activity. 

  

v)     Personal Protective Equipment

      In accordance with the city of Toronto By-Law 541-2020, and the building’s policy (“Mandatory Use of Mask or Face Covering within Plast Huculak Centre”), all who participate in Plast activities indoors must wear a mask or face covering. 

      All persons who participate in Plast activities indoors must come with their own personal protective equipment. Plast Toronto will have personal protective equipment (e.g. masks, gloves, shields) in reserve for use if necessary.  

      Persons who participate in Plast activities outdoors do not need to wear a mask, unless physical distancing of at least two metres is not possible or if there is an increased risk of transmission of the disease (e.g. moving or loud activity, singing).   

      Meetings and activities must be designed to eliminate, as much as practical, the need to be less than two metres apart.  

 

vi)   Emergency Response and Risk Management 

      A risk assessment with countermeasures against the pandemic is to be conducted for the activity location and planned activity.

      All activity and risk-assessment forms are to include risk analysis and countermeasures against the pandemic.   

 

vii)  Food and Drinks

      Eliminate or minimize food provision for regular meetings. 

      No self-serve buffet-style meals. 

      Food and/or drink sharing in prohibited. 

      Clean and disinfect eating and cooking equipment after each use. 

      Water bottle filling stations will be regularly cleaned and disinfected. 

 

viii) Overnight Camping  

      Plast groups may organize an overnight field trip if it is permitted by local, provincial or federal regulations. The planned program must adhere to this policy.  

o   Outdoor activities only. All camping to be conducted in tents or similar shelters. 

o   No sharing of tents. All camping to be conducted individually in tents or appropriate camping shelters.   

      At this time, overnight field trips for our youngest members (i.e. novatstvo) are prohibited.

      Daytime field trips and activities which are conducted outdoors, are recommended for Plast members

 

ix)   Activity Approvals

      The individual who plans the Plast activity will fill out an activity application form with a risk analysis and countermeasures against the pandemic. The form needs to be completed two weeks before announcing the activity.  

      The COVID Committee will review the application and may provide recommendations or may help with countermeasures, to ensure the quality of the activity. The committee will approve the activity and, within a week of receiving the application, will forward it to the Head of the section for final approval (e.g. Stanychny, Head of Novatstvo, Head of Yunatstvo, Head of Young Adults, Head of Seniors). Responsibility for communication and compliance with the rules and recommendations lies with the Head of the section.   

      You can fill out one application for more than one activity in one location, on different days, etc. as long as the risk, type of activity, participants and countermeasures are not very different. For example, the Head of Novatstvo or Yunatstvo or group leader may fill out one form for outdoor activities and one form for indoor activities for all groups under one supervision.   


Policy Review and Amendment  

The policy will be reviewed and, if necessary, will be modified every three months. Responsibility for the review lies with the COVID Committee with the approval of the Board of Directors. 

 

The policy will be reviewed and, if necessary, modified when a potential local, provincial, national or international pandemic is suspected. Responsibility for the review lies with the COVID Committee with the approval of the Board of Directors.  

 

 

The policy will be reviewed and modified every three years, or more frequently, as required by regulatory changes.   

Frequently asked questions? Click here.